Contact

Méduse is een duikvereniging die op 23 september 1980 werd opgericht en is als vereniging aangesloten bij de Nederlands Onderwatersport Bond (NOB).


Méduse onderschrijft de ‘Gedragscode NOB‘, waarin gedragsregels en -aanbevelingen zijn opgenomen waaraan NOB-leden zich in hun onderwatersportpraktijk moeten houden. De gedragscode is onderdeel van de NOB-reglementen, en geldt daarom voor alle NOB-leden.


De meeste duikstekken die wij bezoeken zijn in de omgeving van Dieren. Bekende plekken zijn o.a. Bussloo, Bronsbergen, Ressen, Groene Heuvels en Stroombroek. Ook andere plekken worden uiteraard bezocht. Meestal zijn dit voormalige baggergaten waar volop onderwaterleven te vinden is. Vissen die men o.a. in deze plassen tegen kan komen zijn: snoek, baars, paling, zeelt en soms ziet men een  karper. Daarnaast komt men krab, kreeft en ander klein spul tegen. Het zicht varieert sterk, dit is erg afhankelijk van het weer en de water kwaliteit. Het is niet zo goed als in tropisch water maar ook in Nederland kan men soms zicht hebben van meer dan 15 meter! Gemiddeld is het echter 3 tot 5 meter.


Ook Zeeland is een leuke locatie voor het beoefenen van de duiksport. Getijde duiken bij de Zeelandbrug of een duik in de Grevelingen horen ook bij de activiteiten van onze vereniging. Natuurlijk is de flora en fauna van zoutwater totaal anders dan in de zoetwater plassen. Sepia, kreeft, krab, harder, vorskwab, tarbot, schol, garnaal, donderpad, zeenaald, zeedruif en diverse naaktslakken zijn slechts enkele soorten die je in Zeeland kunt tegenkomen tijdens het duiken.Andere duikactiviteiten die binnen onze vereniging worden georganiseerd zijn o.a. de nachtduiken. Gewapend met grote lampen wordt dan bij het invallen van de nacht een duik gepland. De grote roofvissen komen dan vaak te voorschijn en met het licht zijn de mooie kleuren van deze vissen goed te zien. Ook worden er, zodra het mogelijk is, ijsduiken gepland. Dit gebeurt trouwens volledig volgens de regels van de NOB. Een duik onder het ijs is een prachtig gezicht. Vooral met een zonnetje dat door het ijs heen schijnt geeft dit betoverende kleuren.


Ook niet duikactiviteiten worden er georganiseerd. Zo start elk jaar met een nieuwjaarsduik en wordt deze gevolgd door een nieuwjaarsreceptie. Tot de activiteiten behoren ook een BBQ, de partneravond, de kidsavond en ga zo maar door. Plezier in het duiken en gezelligheid staan voorop.


In de wintermaanden zijn er op de dinsdagavonden de zwembadtrainingen. Voor de fanatiekelingen is er dan een uur lang training (snorkelen, zwemmen, onderwater hockey enz. enz.). Ook wordt er regelmatig met perslucht in het zwembad getraind. En na afloop is er gelegenheid om gezellig wat bij te praten in de zwembadbar.


De dinsdagavond wordt ook gebruikt om mensen op te leiden voor hun duikbrevetten. Deze opleidingen zijn conform de eisen van de NOB. De cursussen zelf worden gegeven door eigen instructeurs die hiervoor bevoegd zijn.


Eenmaal per jaar organiseert de vereniging ook een reanimatietraining. Hiervoor wordt een externe instructeur ingehuurd die (herhaling-)cursus geeft in het reanimeren.


Wil je kennis maken met onze duikvereniging, dan ben je natuurlijk van harte welkom op een van de trainingsavonden die gehouden worden in het Biljoenbad te Velp.


Heb je een vraag, of wil je eens een proefduik maken of een zwembad training bijwonen?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.